Новини
Президент бразильського консультаційного комітету
Президент бразильського консультаційного комітету Фамакріс Контабілідаде, пан Маріо Прзеджмірскі, з візитом до України
06.03.2015
Фамакріс Контабілідаде, пан Маріо Прзеджмірскі, з візитом до України
Президент французької компанії Дельбон
Президент французької компанії Дельбон, пан Франсуа Дельоз, з візитом до України
16.10.2012
пан Франсуа Дельоз, з візитом до України
Дипломат із Республіки Малі
Дипломат із Республіки Малі
24.08.2012
Дипломат із Республіки Малі
Президент компании Agro-Agri Sementes
Президент компании Agro-Agri Sementes.
15.06.2011
с деловым визитом в Украину.
Представник бізнес-кіл з Гвінеї
Представник бізнес-кіл з Гвінеї
17.01.2011
з візитом на хімічні підприємства України ...
Президент Alphasca Group з візитом в Україну.
Президент Alphasca Group з візитом в Україну.
11.08.2010
для вивчення можливості підписання довготривалих договорів ...
Відбувся візит високопостав-лених чиновників з Гвінеї
Відбувся візит високопоставлених чиновників з Гвінеї.
28.06.2010
за програмою розвитку ділових зв'язків з підприємствами України...
Представник Кенійський бізнесу George N. Kagai
Представник Кенійський бізнесу George N. Kagai.
02.06.2009
Один з найбільш необхідних товарів українського виробництва - мінеральні добрива...
Член керуючої партії і депутат парламенту Республіки Анголи Francisko Nele
Член керуючої партії і депутат парламенту Республіки Анголи Francisko Nele
19.05.2009
вивчає досвід створення та організації підприємств машинобудування...
Наші партнери
Членство
Хто може бути членом Палати

Членство у НЕЗАЛЕЖНІЙ ПАЛАТІ КОМЕРЦІЇ ТА ІНДУСТРІЇ може бути індивідуальним та колективним.

Індивідуальними членами НЕЗАЛЕЖНОЇ ПАЛАТИ КОМЕРЦІЇ ТА ІНДУСТРІЇ можуть бути громадяни України, які визнають Статут Організації та сплачують вступні та членські внески, розмір яких та порядок сплати встановлюється Загальними зборами Організації.

Колективними членами НЕЗАЛЕЖНОЇ ПАЛАТИ КОМЕРЦІЇ ТА ІНДУСТРІЇ можуть бути колективи підприємств, організацій та інших установ, які визнають Статут Організації та сплачують вступні та членські внески, розмір яких та порядок сплати встановлюється Загальними зборами Організації.

Членам Організації може бути присвоєно звання почесного члена.

Почесними членами Організації можуть бути громадяни, які користуються широкою популярністю та авторитетом завдяки своїй громадській або творчої діяльності у сферах, визначених цим Статутом, а також громадяни, які зробили вагомий внесок у діяльність Організації.

Почесні члени можуть представляти Організацію у зовнішніх зв'язках.

Почесні члени мають рівні права та обов'язки з усіма членами Організації.

Рішення про членство в Організації та його умови приймається Загальними зборами.

Членська база НЕЗАЛЕЖНОЇ ПАЛАТИ КОМЕРЦІЇ ТА ІНДУСТРІЇ формується за принципом добровільного об'єднання підприємців та підприємств у Палату.

Як стати членом Палати

Вступ в Організацію і вихід з неї відбувається з урахуванням вимог, встановлених Положенням про членство в Організації, що затверджується Загальними зборами, за рішенням Голови Правління НЕЗАЛЕЖНОЇ ПАЛАТИ КОМЕРЦІЇ ТА ІНДУСТРІЇ на підставі особистої заяви - для індивідуального члена Організації та рішення членів трудового колективу чи керівництва підприємства, організації чи установи - для колективного члена Організації.

Усім членам Організації видаються свідоцтва встановленого зразка, що підтверджують членство в Організації.

Права та обов'язки членів НЕЗАЛЕЖНОЇ ПАЛАТИ КОМЕРЦІЇ ТА ІНДУСТРІЇ

Члени Палати в особі своїх уповноважених представників мають право:

 • Обирати та бути обраними в керівний і контролюючий органи Організації;
 • Вносити на розгляд керівництва Організації або її Загальних зборів пропозиції щодо діяльності Організації, пропозиції щодо виявлення та усунення недоліків у діяльності, брати участь у їх обговоренні;
 • Одержувати необхідну інформацію про діяльність Організації, про місце, дату проведення лекцій, семінарів, зустрічей з фахівцями та інше;
 • Представляти Організацію на конференціях, симпозіумах, з'їздах і інших форумах за дорученням Організації;
 • Звертатися до керівних органів Організації з письмовими заявами та пропозиціями;
 • Брати участь у пропаганді діяльності Організації, у санкціонованих рекламних акціях по відношенню до Організації та її діяльності;
 • Залучати нових членів Організації шляхом особистих рекомендацій;
 • Передавати власне майно у власність Організації;
 • За дорученням Організації виступати в засобах масової інформації з інформаційними повідомленнями про діяльність Організації;
 • Бути носієм інших прав, відповідно до Статуту Організації;
 • За власним бажанням вільно вийти з членів Організації.

Члени Палати зобов'язані:

 • Дотримуватися вимог Статуту Організації;
 • Виконувати рішення Загальних зборів та Правління Організації;
 • Виконувати свої обов'язки перед Організацією;
 • Сплачувати вступні та членські внески;
 • Брати участь в діяльності Організації, передбаченої її Статутом;
 • Нести персональну відповідальність за справжність, визначеність інформації про Організацію та її діяльність перед потенційними і новими членами Організації;
 • Надавати інформацію, необхідну для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Організації;
 • Не проводити акцій, які можуть завдати шкоди іміджу та діяльності Організації.
Valid XHTML 1.0 Transitional
Правильный CSS!